Medisch

Fit Form Sport & Gezondheidscentrum heeft naast fitness ook medische specialisten in huis.

Zo hebben we een Sport Medisch Adviescentrum (SMA) in ons pand.

Sportmedisch adviescentrum voor elke sporter met vragen over:
 
  • Sportblessure
  • Andere klachten bij sport
  • Sport ik wel verstandig?
  • Sportkeuring
  • Sportmedische begeleiding
  • Inspanningsonderzoek
  • Fietspositiemeting
  • Sportmedische onderzoeken Alpe d’Huzes

Bij  sportarts  Wolter Kluivers bent u in goede handen!

De sportarts is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van blessures en andere klachten die in relatie staan tot sport en bewegen.  Daarbij is de sportarts bij uitstek de deskundige om te bepalen wat de beste behandeling is voor de sporter.  De sportarts behandeld de blessure zelf of verwijst u naar de juiste zorgverlener voor uw probleem. Ook is de sportarts de deskundige om uw sportieve belastbaarheid te bepalen. Hiervoor heeft de sportarts geavanceerde middelen tot zijn beschikking.  Om sportarts te worden dient na het artsexamen een vierjarige opleiding (voltijds) gevolgd te worden.

Omdat dokter Kluivers ook orthomanueel arts is bent u bij hem des te meer op het goede adres. Zo wordt de kennis en ervaring van beide disciplines gecombineerd. Dit komt ten goede aan de patiënt.

 

Fysiotherapie Michel Keeler

Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Het kan daarbij gaan om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten. Het kunnen ook de lichamelijke gevolgen zijn van een verkeerde beweging, een ongeluk, ziekte of, gewoon door ouder worden.

De fysiotherapeut luistert naar de reden van uw komst en uw wensen tot verbetering. Hij kijkt samen met u naar uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen. Zo haalt u uit het leven wat erin

De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Ook daarvoor kunt u terecht bij de fysiotherapeut.

Fysiotherapie
Psychosomatische fysiotherapie
Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie
Manuele therapie
Medical Taping
Oedeemfysiotherapie